Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM program na rok 2021/22

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia I stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18