Terminarz otwierania protokołów i wpisywania ocen przez prowadzących w system USOS - semestr letni 2020/21Prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązani są najpóźniej:

  1. Do dnia 7 lutego 2022 r. – wypełnić w USOSweb protokoły zaliczeń ćwiczeń i wykładów niekończących się egzaminem.  
  2. Do dnia 20 lutego 2022 r. – wypełnić w USOSweb protokoły egzaminacyjnych.
  3. Do dnia 27 lutego 2022 r. – wypełnić w USOSweb protokoły egzaminów poprawkowych.

Zgodę na otwarcie protokołów w systemie USOS w terminach innych niż ww. wyraża Dziekan lub Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbieta Myśkow na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia (e-mail na adres dziekan.wnb@uwr.edu.pl lub elzbieta.myskow@uwr.edu.pl


Pracownicy Dziekanatu zobowiązani są do otwarcia protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych najpóźniej do dnia 23 grudnia 2021 r.


Koordynator systemu USOS na Wydziale Nauk Biologicznych
dr Arnold Garbiec
arnold.garbiec@uwr.edu.pl