Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

  • Zarządzenie Nr 11/2022 Dziekana WNB w sprawie ustalenia terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim
  • Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych APD w r.a. 2021/2022
  • Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora UWr w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

Terminarz egzaminów dyplomowych i kolejność wykonywania czynności
w systemie APD

UWAGA! Aktualizacja terminarza zgodnie z nowymi zasadami od 20.05.2022:


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.