Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

  • Zarządzenie Nr 3/2021 Dziekana WNB w sprawie ustalenia terminów egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2020/21 (I tura)
  • Zarządzenie Nr 13/2020 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD)w roku akad. 2020/2021
  • Zarządzenie Rektora UWr Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
  • Zarządzenie Rektora Uwr Nr 127/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Terminarz egzaminów dyplomowych i kolejność wykonywania czynności
w systemie APD 

  • Egzamin dyplomowy 2 lipca 2021 r. - terminarz APD.pdf
  • Egzamin dyplomowy 5 lipca 2021 r. - terminarz APD.pdf
  • Egzamin dyplomowy 6 lipca 2021 r. - terminarz APD.pdf
  • Egzamin dyplomowy 7 lipca 2021 r. - terminarz APD.pdf
  • Egzamin dyplomowy 8 lipca 2021 r. - terminarz APD.pdf
  • Egzamin dyplomowy 9 lipca 2021 r. - terminarz APD.pdf

Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.