Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Wykaz uchwał RW z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kursu dokształcającego „Problemy współczesnej biologii”
Uchwała nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet"
Uchwała nr 3/2013 w sprawie limitów przyjęć 2013/2014 na studia stacjonarne I i II stopnia, ochrona środowiska
Uchwała nr 4/2013 w sprawie limitów przyjęć 2013/2014 na studia stacjonarne I stopnia, biologia
Uchwała nr 5/2013 w sprawie limitów przyjęć na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii 2013/2014
Uchwała nr 6/2013 w sprawie liczby stypendiów doktoranckich
Uchwała nr 7/2013 w sprawie limitów przyjęć w 2013/2014 na studia stacjonarne II stopnia,  biologia oraz mikrobiologia
Uchwała nr 8/2013 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Katarzyny Danis
Uchwała nr 9/2013 w sprawie nadania dr. Pawłowi Jałoszyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych
Uchwała nr 10/2013 w sprawie dopuszczenia dr. Zygmunta Kąckiego do kolokwium habilitacyjnego
Uchwała nr 11/2013
w sprawie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Książkiewicza
Uchwała nr 12/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Anny Lech
Uchwała nr 13/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Konradowi Wiśniewskiemu
Uchwała nr 14/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Felskiej
Uchwała nr 15/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Kamili Reczyńskiej
Uchwała nr 16/2013 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich 2012-2016
Uchwała nr 17/2013 w sprawie powołania dr hab. Wiolety Umławskiej na członka Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie biologii
Uchwała nr 18/2013 w sprawie powołania dr Anny Kędziory na członka Zespołu ds. oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 19/2013 w sprawie powołania Zespołu autorskiego do opracowania programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii
Uchwała nr 20/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia programu kształcenia na studiach niestacjonarnych biologii
Uchwała nr 21/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia i wdrożenia programu kształcenia Genetyka i biologia molekularna
Uchwała nr 22/2013 w sprawie wynagrodzenia dla opiekunów praktyk
Uchwała nr 23/2013 w sprawie zasad okresowej oceny doktorów i doktorów habilitowanych
Uchwała nr 24/2013 w sprawie zaleceń dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych
Uchwała nr 25/2013 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia z 20 grudnia 2012 r.

Uchwała RW z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 26/2013 w sprawie nadania dr. Zygmuntowi Kąckiemu stopnia doktora habilitowanego

Wykaz uchwał RW z dnia 21 lutego 2013 r.

Uchwała nr 27/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Lucyny Mróz
Uchwała nr 28/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Mróz
Uchwała nr 29/2013 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Toku Studiów Kai Wieruckiej
Uchwała nr 30/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Uchwała nr 31/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Uchwała nr 32/2013 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku mikrobiologia
Uchwała nr 33/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek mikrobiologia 2013/2014
Uchwała nr 34/3013 w sprawie zatwierdzenia specjalności biologia lasu na studiach II stopnia
Uchwała nr 35/2013 w sprawie korekty uchwały nr 175/2012 Rady WNB
Uchwała nr 36/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Zaleśnej
Uchwała nr 37/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Zaleśnej
Uchwała nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Florek
Uchwała nr 39/2013 w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Dyląga
Uchwała nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. Mariusza Dyląga
Uchwała nr 41/2013 w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bortniczuk
Uchwała nr 42/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kęsik-Szeloch
Uchwała nr 43/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Agaty Kęsik-Szeloch
Uchwała nr 44/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 45/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 46/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej  w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 47/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 48/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Turczyn
Uchwała nr 49/2013 w sprawie przewodu doktorskiego mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 50/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 51/2013 w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 52/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 53/2103 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Anny Warzybok
Uchwała nr 54/2013 w sprawie wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 55/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 56/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej przedmiotowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 57/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 58/2013 w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Barbary Maciejewskiej
Uchwała nr 59/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 60/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 61/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 62/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka
Uchwała nr 63/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Olszaka

Uchwała nr 64/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 65/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 66/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 67/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
uchwała nr 68/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 69/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 70/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 71/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 75/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 76/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 77/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 78/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 79/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 80/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 81/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 82/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 83/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 84/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 85/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 86/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 87/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 88/2013 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Tomaszewskiej
Uchwała nr 89/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Tomaszewskiej
Uchwała nr 90/2013 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Senator
Uchwała nr 91/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Senator
Uchwała nr 92/2013 w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich
Uchwała nr 93/2013 w sprawie dostosowania wewnętrznych aktów normatywnych
Uchwała nr 94/2013 w sprawie powołania koordynatora ds. dydaktycznych
Uchwała nr 95/2013 w sprawie poszerzenia składu zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 96/2013 w sprawie przyjęcia protokołu z kolokwium habilitacyjnego dr. Zygmunta Kąckiego

Uchwała nr 97/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała nr 100/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek biologia 2014/2015
Uchwała nr 101/2013 w sprawie zatwierdzenia asad rekrutacji na kierunek mikrobiologia 2014/2015
Uchwała nr 102/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji cudzoziemców na kierunki: biologia, mikrobiologia 2014/2015
Uchwała nr 103/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska 2014/2015
Uchwała nr 104/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji cudzoziemców kierunek ochrona środowiska 2014/2015
Uchwała nr 105/2013 w sprawie wprowadzenia prac licencjackich od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 106/2013 w sprawie zmian w planie Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 107/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol
Uchwała nr 108/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Wdowikowskiej
Uchwała nr 109/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anny Wdowikowskiej
Uchwała nr 110/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Uchwała nr 111/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów
Uchwała nr 112/2013 w sprawie regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
Uchwała nr 113/2013 w sprawie zasad oceny okresowej pracowników dydaktycznych

Uchwała nr 114/2013 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu kształcenia w j. angielskim
Uchwała nr 115/2013 w sprawie poszerzenia Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie biologii (biologia środowiskowa)
Uchwała nr 116/2013 w sprawie powołania Koordynatora ds. dydaktycznych
Uchwała nr 117/2013 w sprawie poszerzenia składu zespołu ds. jakości kształcenia
Uchwała nr 118/2013 w sprawie wniosku o przyznanie stypendium MNiSW dr. Grzegorzowi Gule
Uchwała nr 119/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Ułaszewskiego
Uchwała nr 120/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego MSOŚ
Uchwała nr 121/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 125/2013 w sprawie utworzenia specjalności analityka środowiskowa i ocena oddziaływania na środowisko
Uchwała nr 126/2013 w sprawie likwidacji specjalności na studiach niestacjonarnych kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 127/2013 w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach stacjonarnych I stopnia
Uchwała nr 128/2013 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku biologia na studiach niestacjonarnych
Uchwała nr 129/2013 w sprawie limitów przyjęć 2013/2014 na kierunek biologia oraz ZŚP
Uchwała nr 130/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 131/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol
Uchwała nr 132/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol
Uchwała nr 133/2013 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Martyniak
Uchwała nr 134/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pawlak
Uchwała nr 135/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pawlak
Uchwała nr 136/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”
Uchwała nr 137/2013 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego
Uchwała nr 138/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Marcina Kadeja
Uchwała nr 139/2013 w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
Uchwała nr 140/2013 w sprawie zmiany treści uchwały nr 28/2013 dotyczącej wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Mróz
Uchwała nr 141/2013 w sprawie doktoratów opartych na zbiorze artykułów
Uchwała nr 142/2013 w sprawie
przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 21 marca 2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 23 maja 2013 r.


Uchwała nr 152/2013 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na kierunku biologia od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 153/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Papierniak
Uchwała nr 154/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Papierniak
Uchwała nr 155/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Hannie Sztwiertni
Uchwała nr 156/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Kamili Reczyńskiej
Uchwała nr 157/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Kamili Reczyńskiej
Uchwała nr 158/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Dagmarze Martyniak
Uchwała nr 159/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Daniyara Tagayeva
Uchwała nr 160/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Daniyara Tagayeva
Uchwała nr 161/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 162/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 163/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 164/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 165/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sieńko
Uchwała nr 166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski mgr Katarzynie Sieńko
Uchwała nr 167/2013 w sprawie
wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Hannie Moniuszko 
Uchwała nr 168/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko
Uchwała nr 169/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko
Uchwała nr 170/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Hanny Moniuszko
Uchwała nr 171/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Ireneusza Litwina
Uchwała nr 172/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Ireneusza Litwina
Uchwała nr 173/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 1/2012 z 19.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Cal-Bąkowskiej
Uchwała nr 174/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Zielińskiej
Uchwała nr 175/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 67/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Babiszewskiej
Uchwała nr 176/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 85/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Żelaźniewicz
Uchwała nr 177/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 79/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Szymańczyk
Uchwała nr 178/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB Nr 73/2013 z 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Chrzanowskiego
Uchwała nr 179/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawie
Uchwała nr 180/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Bronisławowi Wojtuniowi
Uchwała nr 181/2013 w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia
Uchwała nr 182/2013 w sprawie powołania dr Agaty Dorotkiewicz-Jach do składu zespołu do opracowania programu kształcenia na mikrobiologii
Uchwała nr 183/2013 w sprawie zatrudnienia dr Marty Maziarz na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 184/2013 w sprawie zaopiniowania planu naprawczego WNB
Uchwała nr 185/2013 w sprawie poparcia protestu w sprawie zawodu diagnosty laboratoryjnego
Uchwała nr 186/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 18.04.2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 27 czerwca 2013 r.


Uchwała nr 197/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Janickiej-Russak
Uchwała nr 198/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Janickiej-Russak
Uchwała nr 199/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia oraz programu kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku ochrona środowiska od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 200/2013 w sprawie zawieszenia naboru na studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska
Uchwała nr 201/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku mikrobiologia
Uchwała nr 202/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku biologia
Uchwała nr 203/2013 w sprawie odmowy zmiany treści uchwały nr 105/2013
Uchwała nr 204/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bronisławowi Wojtuniowi
Uchwała nr 205/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bronisławowi Wojtuniowi
Uchwała nr 206/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawie
Uchwała nr 207/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Zuzannie Drulis-Kawie
Uchwała nr 208/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 209/2013 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Janowi Gutowiczowi
Uchwała nr 210/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Kamili Kubickiej
Uchwała nr 211/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Remigiuszowi Pielechowi
Uchwała nr 212/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Katarzynie Buńkowskiej-Gawlik
Uchwała nr 213/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Katarzyny Buńkowskiej-Gawlik
Uchwała nr 214/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Agacie Kęsik-Szeloch
Uchwała nr 215/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Mariuszowi Dylągowi
Uchwała nr 216/2013 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Mariusza Dyląga
Uchwała nr 217/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Agnieszce Tomaszewskiej
Uchwała nr 218/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Annie Zielińskiej
Uchwała nr 219/2013 w sprawie odmowy wyróżnienia rozprawy doktorskiej Anny Zielińskiej
Uchwała nr 220/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Macieja Matraja 
Uchwała nr 221/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 222/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 223/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 224/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 225/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 226/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Matraja
Uchwała nr 227/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Annie Faltyn 
Uchwała nr 228/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 229/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 230/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 231/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 232/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 233/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Faltyn
Uchwała nr 234/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Joannie Kochan 
Uchwała nr 235/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 236/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 237/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 238/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kochan
Uchwała nr 239/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Katarzynie Pietrzykowskiej
Uchwała nr 240/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 241/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 242/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 243/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Pietrzykowskiej
Uchwała nr 244/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 245/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 246/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 247/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 248/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 249/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 250/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Jarzembowskiego
Uchwała nr 251/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Waldemarowi Kazimierczakowi
Uchwała nr 252/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 253/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 254/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 255/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 256/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 257/2013 w sprawie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Waldemara Kazimierczaka
Uchwała nr 258/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Rafała Ruty
Uchwała nr 259/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Bartosza Borczyka
Uchwała nr 260/2013 w sprawie nadzorowania doświadczeń nad zwierzętami
Uchwała nr 261/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 110/2013 z 21.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
Uchwała nr 262/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z 23.05.2013 r.

Wykaz uchwał RW z dnia 23 września 2013 r.


Uchwała nr 265/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Gizak
Uchwała nr 266/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Gizak
Uchwała nr 267/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Kabały
Uchwała nr 268/2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Kabały
Uchwała nr 269/2013 w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Toku Studiów Przemysława Dudy
Uchwała nr 270/2013 w sprawie szczegółowego odniesienia do Regulaminu Studiów na UWr
Uchwała nr 271/2013 w sprawie zmiany treści w uchwale nr 105/2013 z 21.03.2013 r. dotyczącej wprowadzenia prac licencjackich od roku akad. 2013/2014
Uchwała nr 272/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady WNB nr 135/2012 oraz ustaleń Rady WNB dotyczące rozliczania zajęć wykonywanych dla studentów LLP-Erasmus
Uchwała nr 273/2013 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium ministra
Uchwała nr 274/2013 w sprawie poparcia wniosków o udzielenie urlopów naukowych dr Dorocie Kiewrze i dr. Zygmuntowi Dajdokowi
Uchwała nr 275/2013 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Mąkol prof. UP
Uchwała nr 276/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Janowi Gutowiczowi 
Uchwała nr 277/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Janowi Gutowiczowi
Uchwała nr 278/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 279/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Rakusowi
Uchwała nr 280/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Lucynie Mróz

Uchwała nr 282/2013 w sprawie odmowy wszczęcia przewodu doktorskiego Krzysztofowi Grabowskiemu

Uchwała nr 288/2013 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie dr Agnieszki Tomaszewskiej, dr Elżbiety Cieplak, dr Agnieszki Sok-Grochowskiej, dr Ewy Slomy, dr Marty Migockiej-Patrzałek, dr Agaty Kęsik-Szeloch i dr. Mariusza Dyląga
Uchwała nr 289/2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013
Uchwała nr 290/2013 w sprawie zmian w planie studiów na kierunku biologia
Uchwała nr 291/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 27.06.2013 r.
Uchwała nr 294/2013 w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium ministra mgr Barbarze Maciejewskiej i Joannie Majewskiej

Wykaz uchwał RW z dnia 17 października 2013 r.


Uchwała nr 300/2013 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek biologia w roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 301/2013 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowy zlecenia mgr. Grzegorza Goli i dr Agaty Cieślik
Uchwała nr 302/2013 w sprawie programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014
Uchwała nr 303/2013 w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na WNB
Uchwała nr 304/2013 w sprawie powołania zastępcy Kierownika KBEE

Wykaz uchwał RW z dnia 21 listopada 2013 r.


Uchwała nr 323/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na WNB
Uchwała nr 324/2013 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku ochrona środowiska 2013/2014
Uchwała nr 325/2013 w sprawie poparcia wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie mgr. Grzegorza Goli i dr. inż. Aureliusza Mikłaszewskiego
Uchwała nr 326/2013 w sprawie utworzenia Instytutu Biologii Środowiskowej
Uchwała nr 327/2013 w sprawie zaopiniowania kandydatury Dyrektora IBŚ
Uchwała nr 328/2013 w sprawie zaopiniowanie Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych IBŚ
Uchwała nr 329/2013 w sprawie Zastępcy Kierownika ds. dydaktycznych KBC
Uchwała nr 351/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 23.09.2013 r.
Uchwała nr 352/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 27.09.2013 r.
Uchwała nr 353/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 17.10.2013 r.
Uchwała nr 354/2013 w sprawie zajęć dr. Krzysztofa Stefaniaka w ramach programu Erasmus

Wykaz uchwał RW z dnia 19 grudnia 2013 r.


Uchwała nr 356/2013 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bronisławowi Wojtuniowi prof. UWr
Uchwała nr 357/2013 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Popiołka
Uchwała nr 358/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Janickiej-Russak
Uchwała nr 359/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB z 24.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 360/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Rady WNB z 24.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 361/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 362/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Renaty Sierżant
Uchwała nr 363/2013 w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie na umowę zlecenie dr. Pawła Dąbrowskiego
Uchwała nr 364/2013 w sprawie limitów przyjęć w roku akad. 2014/2015 na kierunek ochrona środowiska
Uchwała nr 365/2013 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku ochrona środowiska w roku akad. 2013/2014 (korekta uchwały nr 324/2013)
Uchwała nr 366/2013 w sprawie programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 367/2013 w sprawie zmiany nazwy przedmiotu w programie Studiów Doktoranckich Biologii od roku akad. 2014/2015
Uchwała nr 368/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji w roku akad. 2014/2015 na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii
Uchwała nr 369/2013 w sprawie korekty uchwały RW nr 112/2013 dot. regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych
Uchwała nr 370/2013 w sprawie korekty uchwały RW nr 174/2012 w sprawie szczegółowych ustaleń Rady Wydziału do Regulaminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 371/2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr Aleksandry Pawlak
Uchwała nr 372/2013 w sprawie zaopiniowania kandydatów na kierowników Zakładów w Instytucie Biologii Środowiskowej
Uchwała nr 373/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu IBŚ
Uchwała nr 374/2013 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 21.11.2013 r.