CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

∙       Anatomia człowieka z antropologią
∙       Biochemia
∙       Biologia komórki
∙       Botanika i systematyka roślin
∙       Ekologia i ochrona środowiska
∙       Ewolucjonizm
∙       Fizjologia człowieka i zwierząt
∙       Fizjologia roślin
∙       Genetyka klasyczna i molekularna
∙       Immunologia
∙       Mikrobiologia i wirusologia
∙       Zoologia bezkręgowców
∙       Zoologia kręgowców
∙       Metodyka nauczania biologii
∙       Ćwiczenia terenowe z botaniki
∙       Ćwiczenia terenowe z zoologii
∙       Seminarium dyplomowe

Zajęcia z przedmiotów kierunkowych oraz z dydaktyki biologii prowadzone są w systemie blokowym, w czasie sobotnio-niedzielnych zjazdów, które odbywają się co dwa tygodnie. Przedmioty te realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych.
Łączna liczba godzin: 350.
Forma zaliczenia przedmiotów: egzamin bądź zaliczenie na ocenę.
Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
 

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania: 3 semestry
Termin składania dokumentów:  w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Opłata: wg kalkulacji w zależności od liczby kandydatów
Zasady naboru: wolny zapis
Wymagania: ukończone studia magisterskie o profilu przyrodniczym i posiadanie uprawnień pedagogicznych
Uzyskane kwalifikacje: studia kwalifikacyjne uprawniające do nauczania biologii

KONTAKT

Prof. dr hab. Anna Okulewicz - Kierownik Studiów
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
anna.okulewicz@microb.uni.wroc.pl, tel. 71 375 6226

dr Joanna Hildebrand – Sekretarz
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
joanna.hildebrand@microb.uni.wroc.pl, tel.  71 375 63 66