Informujemy, że na stronie internetowej KKE: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach , w sekcji „Metody alternatywne” opublikowane zostały nowe materiały do pobrania (numery od 1 do 11). Zachęcamy do zapoznania się.

Wykorzystanie zwierząt w celach naukowych

Formularze do pobrania

Wyznaczenia osób

Wzory wniosków o wyznaczenie:

Informacje

UŻYTKOWNIK - Wydział Nauk Biologicznych figuruje w spisie użytkowników pod numerem 0118
HODOWCA Danio rerio - numer 036

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rejestry

Strony internetowe

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ścieżka - Ministerstwo Edukacji i Nauki/ O ministerstwie/ Rady, komisje, komitety, zespoły ds. szkolnictwa wyższego i nauki/ Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach

Strona BIP

Ścieżka - Ministerstwo Edukacji i Nauki/ O ministerstwie/ Biuletyn Informacji Publicznej MEiN/ Działalność/Sprawy nauki w gestii MEiN/ Krajowa Komisja Etyczna ds Doświadczeń na Zwierzętach

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/krajowa-komisja-etyczna-ds-doswiadczen-na-zwierzetach

Wzory dokumentów

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia


Akty prawne


Kontakt

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
dr Beata Rozenblut-Kościsty
email beata.rozenblut-koscisty@uwr.edu.pl
tel.:71 375 40 18