Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne           

 1. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - przewodniczący
 2. Dr hab. Daria Augustyniak
 3. Dr hab. Alicja Banasiak
 4. Dr hab. Andrzej Bodył
 5. Dr hab. Marta Borowiec, prof. UWr                                                                          
 6. Prof. dr hab. Lech Borowiec
 7. Dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska, prof. UWr
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
 9. Dr hab. inż. Alicja Dołzbłasz
 10. Prof. dr hab. Zuzanna Drulis - Kawa
 11. Dr hab. Agnieszka Gizak, prof. UWr
 12. Dr hab. Edyta Gola
 13. Dr hab. Lucyna Hałupka
 14. Dr hab. Joanna Hildebrand
 15. Dr hab. Anna Jakubska-Busse, prof. UWr
 16. Dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr - zastępca przewodniczącego
 17. Prof. dr hab. Hanna Jańska
 18. Dr hab. Izabela Jędrzejowska
 19. Dr hab. Katarzyna Kabała, prof. UWr
 20. Dr hab. inż. Marcin Kadej - zastępca przewodniczącego
 21. Dr hab. Zygmunt Kącki,  prof. UWr
 22. Dr hab. Agnieszka Klink
 23. Dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr                                                                         
 24. Dr hab. Piotr Kosiba
 25. Dr hab. Jan Kotusz
 26. Dr hab. Agnieszka Kreitschitz
 27. Dr hab. Monika Krzyżanowska
 28. Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, prof. UWr
 29. Dr hab. Tomasz Maltz
 30. Dr hab. Adrian Marciszak
 31. Dr hab. Lucyna Mróz
 32. Dr hab. Elżbieta Myśkow
 33. Dr hab. Ewa Obłąk,  prof. UWr                                                                           
 34. Dr hab. inż. Rafał Ogórek                                           
 35. Dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak                                                                  
 36. Dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr
 37. Prof. dr hab. Dariusz Rakus
 38. Dr hab. Małgorzata Reda
 39. Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman                                                      
 40. Dr hab. Bożena Simiczyjew                                                                                       
 41. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 42. Dr hab. Adrian Smolis
 43. Dr hab. Katarzyna Sokołowska
 44. Dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof.UWr                                                                          
 45. Dr hab. Tomasz Szymura, prof. UWr
 46. Dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr
 47. Prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
 48. Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski                                                                                
 49. Dr hab. Wioleta Umławska,  prof. UWr                                                                    
 50. Prof. dr hab. Marek Wanat
 51. Dr hab. Donata Wawrzycka
 52. Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń                                                                           
 53. Prof. dr hab. Robert Wysocki
Doktorzy zapraszani z głosem doradczym:
 1. dr Magda Dubińska-Magiera
 2. dr Barbara Maciejewska
 3. dr Grzegorz Neubauer
 4. dr Małgorzata Proćków
 5. dr Beata Rozenblut-Kościsty