FAQ

COVID 19
Informacje nt. funkcjonowania uczelni w czasie pandemii COVID znajdują się na stronach:

Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów w roku akad. 2021/22

1) Czy zajęcia odbędą się w formie zdalnej czy stacjonarnej?

Kształcenie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 będzie odbywać się w formie kształcenia stacjonarnego z elementami zdalnego nauczania, głównie w przypadku wykładów dla większej liczby osób.

2) Kiedy zostanie ogłoszony plan zajęć?
Szczegółowy plan zajęć  (i uporządkowane składy grup w USOSie) podamy do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru (zgodnie z regulaminem studiów, paragraf 14). Plany zajęć zamieścimy na stronie Wydziału w zakładce STUDIA pod poszczególnymi kierunkami studiów https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Studia-stacjonarne-I-stopnia (należy kliknąć zakładkę STUDIA, z menu po lewej stronie wybrać właściwy stopień studiów, a następnie konkretny kierunek)
 
3) W jaki sposób odbędą się zapisy do grup zajęciowych?
Studenci zostaną wpisani do grup zajęciowych przez pracowników Sekcji Dydaktycznej. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie będzie uruchamiana rejestracja na przedmioty.
 
4) Czy będzie możliwość zmiany grupy zajęciowej?
Studenci uczestniczą w zajęciach z grupą do której zostali wpisani. Zmiana grupy będzie możliwa tylko na zasadzie "osoba za osobę".  
 
5) Jak będą zapisywani do grup studenci z indywidualną organizacją studiów?
Studenci z IOS i studiów międzyobszarowych będą zapisywani do grup, w których są jeszcze wolne miejsca. Zamiana grup będzie możliwa tylko na zasadzie "osoba za osobę".
 
6) Jakie sprawy, gdzie, jak i u kogo można załatwić?
W naszych niezbędnikach rozpisaliśmy zadania Dziekanatu, Sekcji Dydaktycznej, kompetencje Prodziekanów oraz godziny otwarcia Dziekanatu i dyżurów dziekańskich. Niezbędniki w ogłoszeniu https://biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia/1299 i "do pobrania" https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/Do+pobrania/do-pobrania
 
7) Gdzie i kiedy mogę zostać prowadzącego zajęcia?
Godziny i forma konsultacji (stacjonarna/zdalna) powinny zostać zamieszczone przez prowadzącego zajęcia na jego koncie w USOSweb.