FAQ

COVID 19
Informacje nt. funkcjonowania uczelni w czasie pandemii COVID znajdują się na stronach:

Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów w roku akad. 2020/21

Informacje nt. organizacji dydaktyki i funkcjonowanie Wydziału Nauk Biologicznychznajdują się na stronie WNB https://biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia/1289
 

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akad. 2020/21

 
1) Czy zajęcia odbędą się w formie zdalnej czy stacjonarnej?
Szczegółowe informacje odnośnie formy w jakiej będą realizowane poszczególne przedmioty zamieścimy na stronie Wydziału Nauk Biologicznych https://biologia.uni.wroc.pl/pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/wnbuniwroc najpóźniej do 15 września. Generalnie zajęcia, które mogą odbyć się w formie zdalnej będą prowadzone on-line (wszystkie wykłady oraz część seminariów, konwersatoriów,, część teoretyczna ćwiczeń), natomiast laboratoria i ćwiczenia praktyczne będą realizowane stacjonarnie w formie tradycyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie przewidujemy blokowania i realizacji wszystkich laboratoriów w przeciągu np. miesiąca.

2) Kiedy zostanie ogłoszony plan zajęć?
Szczegółowy plan zajęć  (i uporządkowane składy grup w USOSie) podamy do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru (zgodnie z regulaminem studiów, paragraf 16). Plany zajęć zamieścimy na stronie Wydziału w zakładce STUDIA pod poszczególnymi kierunkami studiów https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Studia-stacjonarne-I-stopnia (należy kliknąć zakładkę STUDIA, z menu po lewej stronie wybrać właściwy stopień studiów, a następnie konkretny kierunek)
 
3) W jaki sposób odbędą się zapisy do grup zajęciowych?
Wyjątkowo studenci nie będą rejestrowali się poprzez platformę USOSweb na przedmioty obowiązkowe. Do poszczególnych grup zostaną wpisani przez pracowników sekretariatów dydaktycznych. Jedyna rejestracja, która się odbędzie to dodatkowa rejestracja na przedmioty do wyboru dla tych studentów, którzy nie wybrali przedmiotów do wyboru w rejestracji czerwcowej. Rejestracja odbędzie się na przełomie września i października - szczegóły podamy w osobnym ogłoszeniu.
 
4) Czy będzie możliwość zmiany grupy zajęciowej?
Studenci uczestniczą w zajęciach z grupą do której zostali wpisani. Zmiana grupy będzie możliwa tylko na zasadzie "osoba za osobę".  
 
5) Jak będą zapisywani do grup studenci z indywidualną organizacją studiów?
Studenci z IOS i studiów międzyobszarowych będą zapisywani do grup, w których są jeszcze wolne miejsca. Zamiana grup będzie możliwa tylko na zasadzie "osoba za osobę".
 
6) Kiedy studenci będą wpisani do grup zajęciowych?
Wpisywanie studentów do grup zajęciowych przez sekretariaty dydaktyczne trwa sukcesywnie. Studenci powinni zostać wpisani do grup do wtorku 22 września br.
 
7) Jakie sprawy, gdzie, jak i u kogo można załatwić?
W naszych niezbędnikach rozpisaliśmy zadania Dziekanatu, Sekcji Dydaktycznej, kompetencje Prodziekanów oraz godziny otwarcia Dziekanatu i dyzurów dziekańskich. Niezbędniki w ogłoszeniu https://biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia/1299 i "do pobrania" https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/Do+pobrania/do-pobrania
 
8) Gdzie i kiedy mogę zostać prowadzącego zajęcia?
Godziny i forma konsultacji (stacjonarna/zdalna) powinny zostać zamieszczone przez prowadzącego zajęcia na jego koncie w USOSweb.