Sekcja dydaktyczna

oferta dydaktyczna, program studiów i rozkład zajęć dydaktycznych,
rejestracja na przedmioty, zapisywanie do grup zajęciowych

Niezbędnik - Sekcja Dydaktyczna

mgr Beata Waśkiewicz - Staniorowska
tel.: +48 71 375 62 98
email: beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, III p., pok. 316

  • biologia I stopnia
  • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I i II stopnia
  • Studia Doktoranckie Biologii
  • Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
  • Erasmus+

Joanna Kwiatkowska
tel.: +48 71 375 62 98
email: joanna.kwiatkowska@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, III p., pok. 316

  • genetyka i biologia eksperymentalna I i II stopnia
  • biologia człowieka I stopnia

Marianna Dorota Przybylska
tel.: +48 71 375 63 12
email: marianna.przybylska@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, II p., pok. 201b

  • mikrobiologia I i II stopnia
  • biologia II stopnia

Przełożony:
Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Elżbieta Myśkow
elzbieta.myskow@uwr.edu.pl