Sekcja finansowo-administracyjna

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych
mgr Anna Granat
tel.: (+48) 71 375 63 55
email: anna.granat@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.44

Sekretariat - ul. Kanonia 6/8
mgr inż. Magdalena Wach
tel.: (+48) 71 375 41 18
email: magdalena.wach@uwr.edu.pl

Sekretariat - ul. Sienkiewicza 21
Marta Lampa
tel.: (+48) 71 375 40 02
email: marta.lampa@uwr.edu.pl

Sekretariat - ul. Przybyszewskiego 63
mgr Agata Zahorska
tel.: (+48) 71 375 62 13
email: agata.zahorska@uwr.edu.pl

mgr Zofia Wiktor-Sztromwasser
tel.: (+48) 71 375 64 31
email: zofia.wiktor-sztromwasser@uwr.edu.pl


 

Kierownicy obiektów:

Kierownik obiektu ul. Przybyszewskiego 63, ul. Przybyszewskiego 65
Paweł Śliwa
tel.: +48 71 375 62 52
email: pawel.sliwa@uwr.edu.plul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.48

Kierownik obiektu ul. Sienkiewicza 21, ul. Sienkiewicza 5
mgr Dariusz Grychowski
tel.: +48 71 375 40 50
email: dariusz.grychowski@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu ul. Kanonia 6/8
Renata Kramarczyk-Dowgier
tel.: +48 71 375 40 78
email: renata.kramarczyk@uwr.edu.pl


 

Zamówienia publiczne
mgr Anna Masalska
tel.: (+48) 71 375 63 48
tel.: (+48) 508 661 312
email: anna.masalska@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.45


 

Ewaluacja ds. projektów naukowych i badawczych
Agnieszka Kwiatkowska
tel.: +48 71 375 63 19
email: agnieszka.kwiatkowska@uwr.edu.pl


 

Specjalista informatyk
mgr inż. Marek Ćmikiewicz
tel. +48 71 375 40 08
email: marek.cmikiewicz@uwr.edu.pl

Przełożony:
Dziekan WNB
dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UWr
marcin.kadej@uwr.edu.pl