Wyniki

Nagrody Rektora przyznane w roku 2021 dla nauczycieli akademickich WNB

Nagrody Rektora przyznane w roku 2021 dla pracowników niebędących nauczycielami WNB

Kryteria przyznania nagród

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich WNB za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich WNB za wybitne osiągnięcia naukowe

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich WNB za wybitne osiągnięcia organizacyjne