Wyniki

Nagrody Rektora przyznane w roku 2022 dla nauczycieli akademickich WNB

Nagrody Rektora przyznane w roku 2022 dla pracowników niebędących nauczycielami WNB

Nagrody Rektora przyznane w roku 2021 dla nauczycieli akademickich WNB

Nagrody Rektora przyznane w roku 2021 dla pracowników niebędących nauczycielami WNB

Kryteria przyznania nagród

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich WNB za wybitne osiągnięcia dydaktyczne

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich WNB za wybitne osiągnięcia naukowe

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich WNB za wybitne osiągnięcia organizacyjne

Obowiązujące akty prawne:

Zarządzenie Nr 30/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przyznawania nagród Rektora w Uniwersytecie Wrocławskim
 
Zarządzenie Nr 20/2021 Dziekana WNB w sprawie powołania komisji do oceny kandydatów do nagród Rektora w 2021 oraz 2022
 
KOMUNIKAT Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2021 roku

KOMUNIKAT Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w 2021 roku