Komunikaty Dziekana 2022

Komunikat Dziekana WNB z dnia 21.01.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych

Komunikat Dziekana WNB z dnia 25.01.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych

Komunikat Dziekana WNB z dnia 28.01.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych

Komunikat Dziekana WNB z dnia 01.02.2022 w sprawie przebywania w obiektach Wydziału Nauk Biologicznych w godzinach nocnych

Komunikat Dziakana WNB z dnia 01.04.2022 w sprawie zwolnienia z opłat od pracowników Wydziału Nauk Biologicznych prowadzących badania w stacjach terenowych

   Do pobrania: Załacznik nr 1- Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za nocleg