Komunikaty Dziekana 2022

Komunikat Dziekana WNB z dnia 21.01.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych

Komunikat Dziekana WNB z dnia 25.01.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych

Komunikat Dziekana WNB z dnia 28.01.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych

Komunikat Dziekana WNB z dnia 01.02.2022 w sprawie przebywania w obiektach Wydziału Nauk Biologicznych w godzinach nocnych

Komunikat Dziakana WNB z dnia 01.04.2022 w sprawie zwolnienia z opłat od pracowników Wydziału Nauk Biologicznych prowadzących badania w stacjach terenowych

       Do pobrania: Załacznik nr 1- Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za nocleg

Komunikat Dziekana WNB z dnia 01.06.2022 w sprawie zwolnienia z opłat od studentów/doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych oraz studentów z Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska prowadzących badania lub uczestniczących w zajęciach terenowych w stacjach należących do Wydziału Nauk Biologicznych

        Do pobrania: Załacznik nr 1- Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za nocleg

 

 

Komunikaty Dziekana 2019

Komunikat Dziekana WNB z dnia 07.01.219 w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich na WNB w zwiazku z pożegnaniem akademickim i uroczystościami pogrzebowymi śp. prof.dr. hab. Andrzeja Wiktora.