Propozycje tematów pracy dyplomowych

Wybór tematu pracy dyplomowej

  1. Student dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej spośród oferowanych dla danego kierunku/specjalności studiów przez pracowników wydziału.
  2. Wypełnioną i podpisaną deklarację nalezy złożyć w Sekcji dydaktycznej (ul. Przybyszewskiego 63) do dnia 17 października 2022r.
  3. W przypadku merytorycznej zmiany tematu pracy dyplomowej konieczne jest złożenie deklaracji z nowym tematem pracy.

Formularz deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej.doc, (procedura dyplomowania dostępna TUTAJ) 

Studia II stopnia: Propozycje tematów prac dyplomowych studentów I roku studiów II stopnia zostaną podane do 3 października 2022r.


Realizacja pracy dyplomowej poza WNB

Instrukcja postępowania w celu uzyskania zgody na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem Nauk Biologicznych została zatwierdzona uchwałą Rady WNB.

Formularze do pobrania:

Informujemy, że w r.a. 2022/2023 zgodę Dziekana WNB na realizację pracy poza WNB mogą otrzymać dwie osoby. Pod uwagę będzie brana średnia ze studiów oraz inne aktywności wnioskującego takie jak np. uczestnictwo w projektach badawczych, czynna działalność w pracach studenckiego koła naukowego potwierdzona publikacjami lub wystąpieniami konferencyjnymi itp.

Podania skierowane do Prodziekana ds. nauczania wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Dziekanacie do dnia 7 października 2022 do godz. 12.00.

Decyzja o otrzymaniu zgody lub jej braku będzie przekazana do dnia 11 października 2022r. Ostateczne deklaracje wyboru pracy dyplomowej należy składać do 17 października 2022r. w Sekcji dydaktycznej.


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2022/23:


 

Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2022/23:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2021/22:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2021/22:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2020/21:


 Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2020/21:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2019/20:


 Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich w 2019/20:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2018/19:


Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich 2018/19:


Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2017/18:


 Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w 2017/18: