Uprawnienia nauczycielskie dla absolwentów WNB

Szanowni Kandydaci,

pamiętajcie, że drzwi szkoły otwierają się wyłącznie przed absolwentami specjalności nauczycielskiej lub tymi, którzy uzyskają uprawnienia nauczycielskie na naszym Wydziale. Jakie uprawnienia zyskujesz?

Przygotowanie do zawodu nauczyciela może mieć miejsce w przypadku studentów na kierunku biologia. Można je realizować na specjalności nauczycielskiej. Jeżeli specjalność nie zostanie uruchomiona możesz przystąpić do modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego, wtedy najpóźniej przed rozpoczęciem II roku studiów zgłoś Prodziekanowi ds. studenckich akces do modułowego* przygotowania do zawodu nauczyciela, składając odpowiednią deklarację w Dziekanacie WNB. Wówczas po jego ukończeniu (program obejmuje siedem semestrów, czyli jego realizacja będzie miała miejsce również na II stopniu studiów) zyskasz uprawnienia do nauczania Biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.

Jeżeli dopiero na II stopniu studiów zdecydowałeś, że chcesz nabyć kwalifikacje do nauczania biologii możesz, po ukończeniu studiów, zgłosić się do Centrum Edukacji Nauczycielskiej i rozpocząć studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”. Zajęcia z nimi związane realizowane są w weekendy i są odpłatne. Uzyskując tytuł magistra biologii oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela otrzymasz uprawnienia do nauczania Biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.


Doktoranci

Jeżeli dopiero w Szkole Doktorskiej zdecydujesz, że chcesz nabyć kwalifikacje do nauczania biologii możesz zgłosić się do Centrum Edukacji Nauczycielskiej i rozpocząć studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”. Zajęcia z nimi związane realizowane są w weekendy i są odpłatne. Mając tytuł magistra biologii oraz uzyskując świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela otrzymasz uprawnienia do nauczania Biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.


* kształcenie modułowe w zakresie biologii jest realizowane w ramach 30 dodatkowych, bezpłatnych ECTS