Praktyki i staże 2020/2021

Praktyki zawodowe (studenckie)

Do pobrania:

Deklaracja studenta
Deklaracja studenta zbiorcza
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku polskim
Deklaracja instytucji przyjmującej w języku angielskim
Karta przebiegu praktyki
Wykaz instytucji 2020/2021
Zaświadczenie o odbyciu praktyk
Zaświadczenie dotyczące wykonywanej pracy 

Opiekunowie praktyk zawodowych

dr Marek Halama
kierunki: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 42 06
marek.halama@uwr.edu.pl

dr hab. Małgorzata Proćków
kierunek mikrobiologia
Muzeum Przyrodnicze Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 40 65
malgorzata.prockow@uwr.edu.pl


Erasmus+ Praktyki

Szczegółowe informacje w sprawie praktyk w ramach programu Erasmus+ dostepne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UWr https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki


Praktyki dydaktyczne

Opiekun praktyk dydaktycznych
dr Joanna Łubocka

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Wydział Nauk Biologicznych UWr
tel. + 48 71 375 63 71, + 48 607 913 900
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/


Praktyki nieobjęte programem studiów (studenckie)

 

Warunkiem realizacji praktyk jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW i OC. Istnieje możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia udziela pracownik dziekanatu:
mgr Izabela Radziszewska: tel. +48 71 375 62 31, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl


Staże i praktyki dla doktorantów