Regulaminy, uchwały, zarządzenia

STUDIA I i II STOPNIA

Regulaminy

Tok studiów i dokumentacja przebiegu studiów:

Wyjazdy i przyjazdy studentów (ERASMUS i MOST):

Dyplomowanie:

  • informacje odnośnie proponowanych tematów prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, wyboru teamtu pracy, realizacji pracy dylplomwej poza WNB znajdują się w zakładce studia,wybór pracy dyplomowej.
  • nformacje odnośnie wymagań dotyczących prac dyplomowych, procedury dyplomowania, opłat za dyplomy, wznawiania na czas egzaminu dyplomowego znajdują się w zakładce studia, prace dyplomowe

Praktyki i staże:

Wykaz wszystkich procedur obowiązujących na WNB znajduje się w zakładce studia, jakość kształcenia -link tutaj.


  STUDIA DOKTORANCKIE