Organizacja roku akademickiego 2022/2023 

 SEMESTR ZIMOWY

03.10.2022 – 21.02.2023 

Uroczysta Inauguracja – 03.10.2022 

Okres zajęć dydaktycznych – 06.10.2022 – 07.02.2023* 

*10.11.2022 w czwartek - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe 

Dni rektorskie
– 04.10.2022 (dzień adaptacyjny)
– 05.10.2022 (dzień adaptacyjny)
– 31.10.2022
– 02.11.2022
– 15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)  

Przerwa świąteczna – 22.12.2022 – 02.01.2023 
Sesja egzaminacyjna – 08.02.2023 – 21.02.2023 
Sesja poprawkowa – 22.02.2023 – 28.02.2023 (w trakcie semestru letniego)

 SEMESTR LETNI 

22.02.2023 – 30.09.2023  

Okres zajęć dydaktycznych – 22.03.2023 – 20.06.2023* 

*07.06.2023 w środę - przeprowadzone będą zajęcia piątkowe  

Dni rektorskie
– 02.05.2023
– 19.05.2023 (Juwenalia)
– 09.06.2023 

Przerwa świąteczna – 06.04.2023 – 11.04.2023 
Sesja egzaminacyjna – 21.06.2023 – 04.07.2023 
Sesja poprawkowa – 01.09.2023 – 12.09.2023 
Przerwa semestralna (letnia)
– 12.07.2023 – 31.08.2023
– 13.09.2023 – 30.09.2023 

ZARZĄDZENIE Nr 177/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 98/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Wrocławskim


 Organizacja roku akademickiego

2021/2022

 SEMESTR ZIMOWY

01.10.2021 – 27.02.2022

Uroczysta Inauguracja – 01.10.2021

Okres zajęć dydaktycznych – 06.10.2021 – 07.02.2022*
* w środę 05.01.2022 – przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe 

Dni rektorskie
– 04.10.2021 (dzień adaptacyjny)
– 05.10.2021 (dzień adaptacyjny)
– 02.11.2021
– 12.11.2021
– 15.11.2021 (Święto Uniwersytetu) 

Przerwa świąteczna – 22.12.2021 – 02.01.2022 
Sesja egzaminacyjna – 08.02.2022 – 20.02.2022 
Sesja poprawkowa – 21.02.2022 – 27.02.2022

 SEMESTR LETNI

28.02.2022 – 30.09.2022 

Okres zajęć dydaktycznych – 28.02.2022 – 26.06.2022 

Dni rektorskie
– 02.05.2022
– 12.05.2022 (Juwenalia)
– 15.06.2022
– 17.06.2022 

Przerwa świąteczna – 15.04.2022 – 20.04.2022 
Sesja egzaminacyjna – 27.06.2022 – 10.07.2022 
Sesja poprawkowa – 01.09.2022 – 12.09.2022 
Przerwa semestralna (letnia)
– 11.07.2022 – 31.08.2022
– 13.09.2022 – 30.09.2022 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim


 Organizacja roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR  ZIMOWY
01.10.2020 – 23.02.2021

Uroczysta Inauguracja - 01.10.2020 r.
Okres zajęć dydaktycznych   - 02.10.2020 r.  - 03.02.2021 r.*

* we wtorek  22 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia środowe

Dni rektorskie - 02.11.2020 r.
                     - 13.11.2020 r.   (Święto Uniwersytetu)
Przerwa świąteczna - 23.12.2020 r.  - 06.01.2021 r.
Sesja egzaminacyjna- 04.02.2021 r.  - 16.02.2021 r.
Sesja poprawkowa- 17.02.2021 r.  - 23.02.2021 r.

SEMESTR  LETNI
24.02.2021 – 30.09.2021

Okres zajęć dydaktycznych - 24.02.2021 r.  – 18.06.2021 r.*

* w środę 07.04.2021 r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe

Dni rektorskie - 13.05.2021 r.(Juwenalia)
                     - 02.06.2021 r.
                     - 04.06.2021 r.

Przerwa świąteczna - 02.04.2021 r.  - 06.04.2021 r.
Sesja egzaminacyjna - 19.06.2021 r.  - 04.07.2021 r.
Sesja poprawkowa - 01.09.2021 r.  - 12.09.2021 r.
Przerwa semestralna (letnia)  - 05.07.2021 r.  - 31.08.2021 r.
                                             - 13.09.2021 r.  - 30.09.2021 r.