Warsztaty dla nauczycieli

Kwiaty Skalniak Kwiaty Żubry

 

Dnia 23 lutego 2013 r. ruszyła pierwsza edycja kursu dokształcającego dla nauczycieli „Problemy współczesnej biologii”. Zakres tematyczny obejmuje wybrane zagadnienia z biologii eksperymentalnej i środowiskowej a także praktyczne zajęcia w terenie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli biologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Celem kursu jest:

1) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauk biologicznych oraz poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela-biologa (kurs naukowy)

2) przybliżenie tematyki i rezultatów badań prowadzonych w ramach działalności naukowej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także metodologii stosowanej w tych badaniach

3) prezentacja Wydziału jako jednostki kształcącej studentów i reklama

Kontakt:
dr Tomasz Maltz
Pełnomocnik Dziekana ds. warsztatów naukowych
dla nauczycieli
tel. 71 375 40 64
e-mail: warsztaty.biologiczne@biol.uni.wroc.pl