Skład Rady Wydziału Nauk Biologiczych na kadencję 2016-2020

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński - Dziekan WNB                                     
 2. Dr hab. prof. Gabriela Bugla – Płoskońska - Prodziekan ds. dydaktycznych                
 3. Dr hab. prof. Małgorzata Daczewska - Prodziekan ds. ogólnych         
 4. Dr hab. prof. Marta Borowiec                                                                             
 5. Prof. zw. dr hab. Lech Borowiec
 6. Prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis - Kawa                                                           
 7. Prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz                                                                        
 8. Dr hab. prof. Agnieszka Gizak
 9. Dr hab. Edyta Gola
 10. Prof. dr hab. Jan Gutowicz
 11. Dr hab. Konrad Hałupka  
 12. Dr hab. Anna Jakubska-Busse
 13. Dr hab. Paweł Jałoszyński
 14. Dr hab. Małgorzata Janicka
 15. Dr hab. Katarzyna Kabała
 16. Dr hab. prof. Zygmunt Kącki
 17. Dr hab. Dorota Kiewra
 18. Prof. zw. dr hab. Grażyna Kłobus                                                                            
 19. Dr hab. Piotr Kosiba
 20. Dr hab. Jan Kotusz
 21. Prof. dr hab. Krystyna Kromer
 22. Dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska
 23. Dr hab. Magdalena Migocka
 24. Dr hab. Lucyna Mróz
 25. Dr hab. prof. Ewa Obłąk                                                                               
 26. Prof. zw. dr hab. Maria Ogielska                                             
 27. Prof. zw. dr hab. Bogusław Pawłowski
 28. Prof. dr hab. Beata Pokryszko                                                                     
 29. Dr hab. prof. Marcin Popiołek
 30. Prof. zw. dr hab. Dariusz Rakus
 31. Prof. zw. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman                                                      
 32. Dr hab.  Bożena Simiczyjew                                                                                       
 33. Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk 
 34. Dr hab. Krzysztof Stefaniak                                                                            
 35. Dr hab. Tomasz Szymura
 36. Dr hab. prof. Krzysztof Świerkosz
 37. Dr hab. prof. Jolanta Świętojańska
 38. Prof. zw. dr hab. Dariusz Tarnawski                                                                                
 39. Prof. zw. dr hab.  Stanisław Ułaszewski
 40. Dr hab. Wioleta Umławska                                                                     
 41. Prof. dr hab. Marek Wanat                                                                                
 42. Prof. zw. dr hab. Helena Wesołowska                                                                         
 43. Prof. zw. dr hab. Tomasz Wesołowski                                                                  
 44. Prof. zw. dr hab. Bronisław Wojtuń                                                                           
 45. Prof. zw. dr hab. Robert Wysocki
 46. Prof. zw. dr hab. Beata Zagórska – Marek

Przedstawiciele adiunktów, wykładowców i asystentów

 1. Dr Bartosz Borczyk
 2. Dr Alicja Dołzbłasz
 3. Dr Agata Dorotkiewicz-Jach
 4. Dr Arnold Garbiec
 5. Dr Katarzyna Guz-Regner
 6. Dr Joanna Łubocka
 7. Dr Elżbieta Myśkow
 8. Dr Ewa Szczęśniak

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

 1. Dr Ryszard Adamski
 2. Mgr Urszula Kaflowska
 3. Mgr Beata Orłowska
 4. Mgr Magdalena Turzańska

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. mgr Emil Paluch
 2. Alicja Kozak
 3. Karolina Stankiewicz
 4. Kamil Wieczorek

Przedstawiciele Związków Zawodowych

 1. Dr Piotr Kosiba - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 2. Dr Ryszard Adamski - NSZZ "Solidarność"

Seniorzy Wydziału

 • Prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
 • Prof. dr hab. Ewa Bylińska
 • Doc. dr hab. Teresa Czyżewska
 • Dr hab. prof. Janina Dąbrowska
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Dyrcz
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Dżugaj
 • Prof. dr hab. Jerzy Hrynkiewicz –Sudnik
 • Dr hab. prof. Ewa Kolasa
 • Dr hab. prof. Danuta Kornafel
 • Dr hab. prof. Romuald Kosina
 • Doc. dr hab. Irena Kuczyńska
 • Prof. zw. dr hab. Anna Okulewicz
 • Prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć
 • Prof. dr hab. Andrzej Warchałowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Wiktor
 • Dr hab. prof. Józef Witkowski
 • Dr hab. prof. Jan Wojtaszek


  http://bip.uni.wroc.pl/531/256/sklad-rady-wydzialu-nauk-biologicznych.html