Postępowania habilitacyjne

Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne na Wydziale Nauk Biologicznych UWr.

Obowiązujące akty prawne

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Izabela Jędrzejowska, dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr

Adres e-mail: dziekan.wnb@uwr.edu.pl

Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy składać do Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują sie na stronie RDN:
https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Poradnik. Recenzje w postępowaniach o awans naukowy
Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego