Granty dla młodych naukowców i doktorantów edycja 2018 r.


 Granty dla młodych naukowców i doktorantów edycja 2017 r.

Procedura uruchomienia przyznanych środków

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uruchomienia przyznanych środków oraz wzory dodatkowych formularzy wymaganych przez Kwesturę znajdują się na stronie internetowej Działu Badań Naukowych UWr: http://www.uni.wroc.pl/badania-naukowe


 Granty dla młodych naukowców i doktorantów edycja 2016 r.

 Procedura uruchomienia przyznanych środków

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uruchomienia przyznanych środków oraz wzory dodatkowych formularzy wymaganych przez Kwesturę znajdują się na stronie internetowej Działu Badań Naukowych UWr: http://www.uni.wroc.pl/badania-naukowe


 Granty dla młodych naukowców i doktorantów edycja 2015 r.

 Procedura uruchomienia przyznanych środków

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uruchomienia przyznanych środków oraz wzory dodatkowych formularzy wymaganych przez Kwesturę znajdują się na stronie internetowej Działu Badań Naukowych UWr: http://www.uni.wroc.pl/badania-naukowe


Granty dla młodych naukowców i doktorantów edycja 2014 r.

 Procedura uruchomienia przyznanych środków

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uruchomienia przyznanych środków oraz wzory wymaganych formularzy znajdują się na stronie internetowej Działu Badań Naukowych UWr: http://www.uni.wroc.pl/badania-naukowe 


 

Granty dla młodych naukowców i doktorantów edycja 2013 r.

 Procedura uruchomienia przyznanych środków

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uruchomienia przyznanych środków znajdują się na stronie internetowej Działu Badań UWr: http://www.uni.wroc.pl/badania-naukowe/granty