Ocena pracowników w 2020 r.

Arkusze ocen znajdują się do pobrania na stronie https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/

Hospitacje zajęć

Ankieta studencka

Wyniki analizy ankiet studenckich