Ocena pracowników w 2020-2021 r.

 

Arkusze ocen znajdują się do pobrania na stronie https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/

Hospitacje zajęć

Ankieta studencka

Wyniki analizy ankiet studenckich