Samorząd Studentów

Zarząd Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk Biologicznych 

1. Przewodnicząca: Julia Kuśmierczyk
2. Wiceprzewodnicząca: Anna Kantorska
3. Skarbnik: Oliwia Oszczepalińska
4. Sekretarz: brak

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka/samorzad-studentow/


Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów

mgr Daniel Kulik
mgr Anna Dudzik
mgr Anna Brzostowska

Przedstawiciele doktorantów do Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych

mgr Daniel Kulik

Przedstawiciele doktorantów do Rady Wydziału WNB

mgr Anna Brzostowska
mgr Anna Dudzik

Przedstawiciel doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów

mgr Anna Brzostowska
mgr Daniel Kulik

Delegaci na Sejmik Doktorantów

mgr Anna Brzostowska
mgr Anna Dudzik
mgr Daniel Kulik

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/