Pracownia Analiz DNA
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 07, (+48) 71 375 40 61
email: padna@uwr.edu.pl

Kierownik
dr Łukasz Paśko
tel. (+48) 71 375 40 11
email: lukasz.pasko@uwr.edu.pl