Instytut Biologii Eksperymentalnej

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Instytut Biologii Eksperymentalnej

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
strona domowa http://www.ibe.biol.uni.wroc.pl/

Dyrektor
prof. dr hab. Robert Wysocki
tel. +48 71 375 41 26
email: robert.wysocki@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Edyta Gola prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 92
email: edyta.gola@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Sylwia Zbinkowska
tel. (+48) 71 375 41 18, fax: (+48) 71 375 41 18
email: ibe@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
email: karolina.matkovic@uwr.edu.pl

więcej...
Instytut Biologii Środowiskowej

Instytut Biologii Środowiskowej

50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
strona domowa http://www.ibs.uni.wroc.pl/

Dyrektor
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
tel.: (+48) 71 375 63 92
email: dariusz.tarnawski@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Aleksandra Kilian
tel.: (+48) 71 375 63 94
email: aleksandra.kilian@uwr.edu.pl

Sekretariat
Elżbieta Rudnik
tel.: (+48) 71 375 40 02, (+48) 71 322 28 17
fax: (+48) 71 322 28 17
email: ibs@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22
email: beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

więcej...
Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
strona domowa http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl

Z-cz Dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
tel. (+48) 71 375 62 14
email:agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Agata Zahorska
tel. (+48) 71 375 62 13, (+48) 71 325 21 51
fax: (+48) 71 325 21 51
email: igm@uwr.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
Marianna Dorota Przybylska
tel.: (+48) 71 375 63 12
email: marianna.przybylska@uwr.edu.pl

więcej...
Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Przyrodnicze

ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
strona domowa: http://www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl/

Dyrektor
dr hab. Jan Kotusz
tel.: (+48) 71 375 41 52
email: jan.kotusz@uwr.edu.pl

Z-ca Dyrektora
tel.:
email:

Sekretariat
dr Anna Kaproń
tel. (+48) 71 375 41 45, fax: (+48) 71 322 50 44
email:mp@uwr.edu.pl

więcej...
Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny

ul. H. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
strona domowa http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/

Dyrektor
dr hab. prof. Zygmunt Kącki
tel. (+48) 71 375 63 15
email: zygmunt.kacki@uwr.edu.pl

Sekretariat
tel.: (+48) 71 322 59 57 wew.10
fax: (+48) 71 322 44 83
email: ob@uwr.edu.pl

Arboretum Wojsławice w Niemczy
Wojsławice 2, 58-230 Niemcza
tel. (+48) 71 522 59 57
email:aw@uwr.pl, kontent@univerde.pl

Biblioteka Ogrodu Botanicznego
ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
tel.: (+48) 71 322 59 57 wew.10
email: ob@uwr.edu.pl

Pracownia Ekologii Roślinności
ul. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
tel. (+48) 71 375 63 15
email: ewa.stefanska-krzaczek@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Ewa Stefańska-Krzaczek

Pracownia Kultur Tkankowych
ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
tel. (+48) 71 322 59 57 w. 26
email: krystyna.kromer@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Kromer

więcej...
Katedra Biologii Człowieka

Katedra Biologii Człowieka

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
strona domowa http://www.antropo.uni.wroc.pl/

Kierownik
prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
tel. (+48) 71 375 27 74
email:boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. dydaktycznych
dr Elżbieta Cieplak
tel. (+48) 71 375 25 12
email:elzbieta.cieplak@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Zofia Wiktor-Sztromwasser
tel. (+48) 71 375 26 97
email: kbc@uwr.edu.pl

więcej...
Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław
tel. (+48) 71 375 63 85, (+48) 71 375 63 95
fax. (+48) 71 375 63 85
strona domowa http://kbte.uni.wroc.pl/
email: kbte@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Jolanta Świętojańska
tel. (+48) 71 375 63 95
email: jolanta.swietojanska@uwr.edu.pl

więcej...
Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 41 03, (+48) 71 375 41 25
strona domowa http://biosfera.biol.uni.wroc.pl/
email: kebos@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
tel. (+48) 71 375 41 03
email: aleksandra.samecka-cymerman@uwr.edu.pl

Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 41 25
email:bronislaw.wojtun@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń

Pracownia Metod Numerycznych w Ekologii
50-204 Wrocław, pl. M. Borna 9
tel. (+48) 71 375 93 83
email:piotr.kosiba@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Piotr Kosiba

więcej...
Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 53
email: dariusz.rakus@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus

Pracownia Neurobiologii
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 53
email: dariusz.rakus@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus

więcej...
Pracownia Biologii Lasu

Pracownia Biologii Lasu

ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
tel. +48 71 375 40 37
fax +48 71 322 28 17
strona domowa http://www.las.biol.uni.wroc.pl/
email: pblas@uwr.edu.pl

Kierownik
dr Grzegorz Neubauer
tel. +48 71 375 40 37
e-mail: grzegorz.neubauer@uwr.edu.pl

więcej...
Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii

51-148 Wrocław,ul. S.Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 508 661 314, (+48) 71 375 63 71
email: pnsnb@uwr.edu.pl

Kierownik
dr Józef Krawczyk
tel. (+48) 508 661 314
email: jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

 

więcej...
Pracownia Technik Mikroskopowych

Pracownia Technik Mikroskopowych

50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 40 28
e-mail: ptm@uwr.edu.pl

Kierownik
dr Marta Mazurkiewicz-Kania
tel. +48 71 375 40 25
e-mail: marta.mazurkiewicz-kania@uwr.edu.pl

więcej...
Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu

Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu

ul. Leśna 10, skrytka pocztowa 96
58-540 Karpacz
tel. (+48) 75 761 93 71, (+48) 602 813 420, (+48) 601 779 863
email: ryszard.dolatkowski@uwr.edu.pl, se@uwr.edu.pl
strona domowa http://www.storczyk.uni.wroc.pl/

Kierownik
mgr Ryszard Dolatkowski
tel. (+48) 75 761 93 71, (+48) 601 779 863
email: ryszard.dolatkowski@uwr.edu.pl

więcej...
Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

56-300 Ruda Milicka 12
tel. (+48) 71 384 33 15, (+48) 609 807 936
email: sorm@uwr.edu.pl
strona domowa http://www.sorm.uni.wroc.pl

Kierownik
dr hab. prof. Marta Borowiec
tel. (+48) 71 375 40 34
email: marta.borowiec@uwr.edu.pl

więcej...
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych

Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych
ul. Kanonia 6/8
50 – 328 Wrocław
tel. (071) 375 41 17
Kierownik mgr Diana Szczęsna
e-mail : diana.szczesna@uwr.edu.pl
 
e-mail : bwnb@uwr.edu.pl

 

Biologia Roślin
ul. Kanonia 6/8
50–328 Wrocław
tel. 71 375 41 17
email: botanika@biol.uni.wroc.pl
diana.szczesna@uwr.edu.pl

          Biologia Zwierząt
          ul. Sienkiewicza 21
          50–335 Wrocław
          tel. 71 375 40 05, tel. 71 375 40 06
          email: bibzool@biol.uni.wroc.pl
          renata.woznica@uwr.edu.pl

Genetyka, Mikrobiologia
i Biologia Człowieka

ul. Przybyszewskiego 63
51–148 Wrocław
sala 149, I piętro
tel. 71 375 62 01
email: biblioteka@microb.uni.wroc.pl
renata.kresa@uwr.edu.pl

 

Skład osobowy BWNB:

mgr Diana Szczęsna,  kustosz dydaktyczny – kierownik
mgr Renata Kresa, kustosz
mgr inż. Renata Woźnica, kustosz

Godziny udostępniania zbiorów BWNB
poniedziałek - czwartek: 10:00 - 14:00
piątek: nieczynna

więcej...