Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 31
email: zbeok@uwr.edu.pl
http://zbeok.biol.uni.wroc.pl/

Kierownik
dr hab. Adrian Marciszak prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 42 
email: adrian.marciszak@uwr.edu.pl

Pracownia Biologii Płazów
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 18
email:magdalena.chmielewska@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Magdalena Chmielewska