Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zpbi@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. zw. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl