Zakład Biologii Rozwoju Roślin
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 96, (+48) 71 375 40 94
email: zbrr@uwr.edu.pl

Kierownik
dr hab. Edyta Gola prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 96
email: edyta.gola@uwr.edu.pl