Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt
50-335 Wrocław, H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 24, tel. (+48) 71 375 40 30
email:zbrz@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
tel. (+48) 71 375 40 24
email:malgorzata.daczewska@uwr.edu.pl

Pracownia Danio Pręgowanego
50-335 Wrocław, H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 24
email:malgorzata.daczewska@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska