Zakład Botaniki
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 81, (+48) 71 375 40 85
email: zbot@uwr.edu.pl
strona domowa Strona Główna - Zakład Botaniki (uwr.edu.pl)
 
Kierownik
dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 81
 

Pracownia Lichenologii
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 74
email:maria.kossowska@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Maria Kossowska

Pracownia Ochrony Przyrody
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 40 86
email:ewa.szczesniak@uwr.edu.pl
Kierownik: dr Ewa Szczęśniak

Pracownia Taksonomii Roślin
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. +48 71 375 40 81
anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. UWr