Zakład Ekologii Behawioralnej
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 35, tel. +48 71 375 40 57
email: zeb@uwr.edu.pl
strona internetowa:http://zeb.uni.wroc.pl/zeb/

Kierownik
dr hab. Konrad Hałupka
tel. (+48) 71 375 40 35
email: konrad.halupka@uwr.edu.pl