Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 20
email: zeda@uwr.edu.pl

Kierownik
dr hab. Dorota Kiewra prof. UWr
tel. (+48) 71 375 62 20
email: dorota.kiewra@uwr.edu.pl