Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 41 09; (+48) 71 375 41 16
email: zfmr@uwr.edu.pl

Kierownik
dr hab. Małgorzata Janicka prof. UWr
tel. (+48) 71 375 41 09
email: malgorzata.janicka@uwr.edu.pl