Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki
51-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 41 26, (+48) 71 375 41 24
e-mail: zgfk@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Robert Wysocki
tel. (+48) 71 375 41 26
e-mail: robert.wysocki@uwr.edu.pl