Zakład Mikrobiologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 63 23
email:zm@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Gabriela Bugla - Płoskońska
tel. (+48) 71 375 63 23
email:gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl