Zakład Mykologii i Genetyki
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 62 91
email: zmg@uwr.edu.pl

Kierownik
dr hab. inż. Rafał Ogórek
tel. (+48) 71 375 62 91
email: rafal.ogorek@uwr.edu.pl