Zakład Paleozoologii
50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
tel. (+48) 71 375 40 43, (+48) 71375 40 44
email: zp@uwr.edu.pl
strona interentowa:
http://zp.uni.wroc.pl/

Kierownik:
dr hab. Krzysztof Stefaniak prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 43
email: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl