Zakład Parazytologii
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 63 66
email: zpar@uwr.edu.pl

Kierownik
dr hab. Joanna Hildebrand
tel. (+48) 71 375 63 66
email: joanna.hildebrand@uwr.edu.pl