Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 78, (+48) 71 375 63 85
email: zbeob@uwr.edu.pl
strona interentowa:http://zbeob.uni.wroc.pl/

Kierownik:
dr hab. Adrian Smolis
tel. (+48) 71 375 63 78,
email: adrian.smolis@uwr.edu.pl

Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 76, (+48) 71 375 63 85
email:dariusz.skarzynski@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński 

Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 78, +48) 71 375 63 85
email:adrian.smolis@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Adrian Smolis

Pracownia Protistologii Ewolucyjnej
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 64 08, (+48) 71 375 63 85
email:andrzej.bodyl@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Andrzej Bodył

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 65
tel. (+48) 71 375 63 50, (+48) 71 375 63 85
email:marcin.kadej@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr