Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
51-148 Wrocław, ul. S. Przybyszewskiego 63
tel. tel. +48 71 375 62 24
email: zfd@uwr.edu.pl

Kierownik
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Obłąk
tel. (+48) 71 375 62 24
email: ewa.oblak@uwr.edu.pl