Instytut Genetyki i Mikrobiologii

ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
strona domowa http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl

Dyrektor
prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
tel. (+48) 71 375 62 90
email: zuzanna.drulis-kawa@uwr.edu.pl

Z-cz Dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
tel. (+48) 71 375 62 14
email:agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Agata Zahorska
tel. (+48) 71 375 62 13, (+48) 71 325 21 51
fax: (+48) 71 325 21 51
email: igm@uwr.edu.pl