Instytut Biologii Środowiskowej

50-335 Wrocław, ul. H. Sienkiewicza 21
strona domowa http://www.ibs.uni.wroc.pl/

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Aleksandra Kilian
tel.: (+48) 71 375 63 94
email: aleksandra.kilian@uwr.edu.pl

Sekretariat
Elżbieta Rudnik
tel.: (+48) 71 375 40 02, (+48) 71 322 28 17
fax: (+48) 71 322 28 17
email: ibs@uwr.edu.pl