Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska

50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 41 03, (+48) 71 375 41 04, (+48) 71 375 41 25
strona domowa http://biosfera.biol.uni.wroc.pl/
email: zebos@uwr.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
tel. (+48) 71 375 41 03
email: aleksandra.samecka-cymerman@uwr.edu.pl

Pracownia Ekosystemów Górskich i Polarnych

50-328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8
tel. (+48) 71 375 41 25
email:bronislaw.wojtun@uwr.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń

Pracownia Metod Numerycznych w Ekologii
50-204 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 71 375 63 45
email:piotr.kosiba@uwr.edu.pl
Kierownik: dr hab. Piotr Kosiba

Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Pracownicy:
dr Małgorzata Dambiec, 71 375 41 00
malgorzata.dambiec@uwr.edu.pl
dr hab. Agnieszka Klink, 71 375 40 99
agnieszka.klink@uwr.edu.pl
dr hab. Piotr Kosiba, 71 375 63 45
piotr.kosiba@uwr.edu.pl
mgr inż. Maciej Lenarcik, 71 375 41 04
maciej.lenarcik@uwr.edu.pl
dr hab. Lucyna Mróz, 71 375 40 98
lucyna.mroz@uwr.edu.pl
dr inż. Ludmiła Polechońska, 71 375 41 01
ludmila.polechonska@uwr.edu.pl
dr Adam Rajsz, 71 375 64 20
adam.rajsz@uwr.edu.pl
mgr Andrzej Rudecki, 71 375 41 01
andrzej.rudecki@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman, 71 375 41 03
aleksandra.samecka-cymerman@uwr.edu.pl
dr Andrzej Stankiewicz, 71 375 41 00
andrzej.stankiewicz@uwr.edu.pl
dr hab. Tomasz Szymura, 71 375 63 44
tomasz.szymura@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, 71 375 41 25
bronislaw.wojtun@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Aleksandra Kazienko,
aleksandra.kazienko@uwr.edu.pl
mgr Przemysław Maksymowicz,
przemyslaw.maksymowicz@uwr.edu.pl
mgr Małgorzata Raduła,
malgorzata.radula@uwr.edu.pl
mgr Karol Torzewski,
karol.torzewski@uwr.edu.pl
mgr Maria Kolon,
maria.kolon@uwr.edu.pl
mgr Marcin Kopeć,
marcin.kopec@uwr.edu.plTematyka badawcza: biogeochemia pierwiastków śladowych, chemiczna ekologia roślin wodnych i lądowych, bioindykacja skażeń chemicznych środowiska, ekologiczne podstawy ochrony roślin  rzadkich i zagrożonych wyginięciem, matematyczny opis zjawisk ekologicznych, działania w zakresie ochrony środowiska.

Więcej informacji tutaj.

 

więcej...