Pracownia Edukacji Biologicznej

51-148 Wrocław,ul. S.Przybyszewskiego 63
tel. (+48) 508 661 314, (+48) 71 375 63 71
email: peb@uwr.edu.pl

Kierownik
dr Józef Krawczyk, prof. UWr
tel. (+48) 508 661 314
email: jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

 

Pracownia Edukacji Biologicznej
Pracownicy:
dr Joanna Łubocka, prof.UWr, 607 913 900, 71 375 63 71
joanna.lubocka@uwr.edu.pl
dr Józef Krawczyk, prof. UWr, 508 661 314, 71 375 63 71
jozef.krawczyk2@uwr.edu.plZadania dydaktyczne Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii: wdrażanie nowoczesnych strategii kształcenia,  badanie aktualnych potrzeb dydaktycznych,  współpraca z dolnośląskimi szkołami oraz instytucjami oświatowymi, doskonalenie nauczycieli i organizacja konferencji,  generowanie i nadzorowanie działań promocyjnych.

 

więcej...