Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej

56-300 Ruda Milicka 12
tel. (+48) 71 384 33 15, (+48) 71 375 40 33
email: sorm@uwr.edu.pl
strona domowa http://www.sorm.uni.wroc.pl

Kierownik
dr hab. Marta Borowiec prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 34
email: marta.borowiec@uwr.edu.pl

Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej
Pracownicy:
dr hab. Lucyna Hałupka, 71 375 40 33
lucyna.halupka@uwr.edu.pl
Kalicka Joanna,
mgr Beata Orłowska, 71 375 40 33
beata.orlowska@uwr.edu.pl

 


Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiej, położona w Dolinie Baryczy, na granicy jednego z najcenniejszych w Polsce rezerwatów ptaków „Stawy Milickie”, na obszarze ptasim i siedliskowym Natura 2000, to zupełnie wyjątkowe miejsce. Dzięki swojemu położeniu oferuje możliwość odbycia niezapomnianych lekcji przyrody na łonie natury. Zapraszamy do nas serdecznie wiosną i jesienią na obserwacje nie tylko ptasie.

Więcej informacji tutaj.

więcej...