Instytut Biologii Eksperymentalnej

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
strona domowa http://www.ibe.biol.uni.wroc.pl/

Dyrektor
prof. dr hab. Robert Wysocki
tel. +48 71 375 41 26
email: robert.wysocki@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr hab. Edyta Gola prof. UWr
tel. (+48) 71 375 40 92
email: edyta.gola@uwr.edu.pl

Sekretariat
mgr Sylwia Zbinkowska
tel. (+48) 71 375 41 18, fax: (+48) 71 375 41 18
email: ibe@uwr.edu.pl