Chór Uniwersytetu WrocławskiegoGmach Główny Uniwersytetu WrocławskiegoWładze Wydziału Biologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych
na rok akad. 2022/23

W roku akad. 2022/23 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię I i II stopnia; biologię człowieka I stopnia; genetykę i biologię eksperymentalną I i II stopnia ; mikrobiologię I i II stopnia oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I i II stopnia. Wykaz oferowanych kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych I i II stopnia wraz z krótką charakterystyką znajduje się poniżej. Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się również z prezentacją Wydziału Nauk Biologicznych, która znajduje się pod tym linkiem. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym UWr rekrutacja.uni.wroc.pl. Szczegółowy program kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów znajduje się w zakładce Studia