Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

  • Zarządzenie Nr 22/2021 Dziekana WNB w sprawie ustalenia terminów egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym 2021/22
  • Zarządzenie Nr 42/2021 Rektora UWr w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

Terminarz egzaminów dyplomowych i kolejność wykonywania czynności
w systemie APD 


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.