Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

  • Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w semestrze letnim roku akad. 2019/20
  • Zarządzenie Rektora UWr Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
  • Zarządzenie Rektora Uwr Nr 127/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)

Terminarz egzaminów dyplomowych i kolejność wykonywania czynności
w systemie APD w semestrze letnim 2019/20:

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2020 Rektora UWr, egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane metodami tradycyjnymi po ustaniu ograniczenia funkcjonowania uczelni. Obecnie egzaminy będą przeprowadzane wyłącznie w formie zdalnej.  Jednostki dydaktyczne Wydziału mają prawo do wskazania zawężonych terminów obron.  


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.