Terminarz otwierania protokołów i wpisywania ocen przez prowadzących w system USOS - semestr letni 2019/20

Koordynator systemu USOS na Wydziale Nauk Biologicznych
dr Arnold Garbiec
arnold.garbiec@uwr.edu.pl


Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2015 w sprawie w sprawie wprowadzania indeksu elektronicznego na WNB
Zarządzenie Rektora UWr nr 56/2013 w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS
Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana WNB w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych


Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne zostaną otwarte przez dziekanat zgodnie z terminarzem ogłoszonym Komunikatem Rektora z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim (z późn. zm.)

  • 26.02 – 19.06.2020 r.- okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i wykłady niekończące się egzaminem)
  • 22.06 – 05.07.2020 r.  - sesja egzaminacyjna 
  • 01.09 - 13.09.2020 r. - sesja poprawkowa

Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne dla poszczególnych zajęć, które będą realizowane zgodnie z terminarzem wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2020 Dziekana WNB w bloku II i III będą otwierane przez dziekanat na wniosek prowadzącego zajęcia (podanie lub e-mail na adres dziekan.wnb@uwr.edu.pl).

Blok II

  • 26.02 – 15.07.2020 r.- okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i wykłady niekończące się egzaminem)
  • 16.07– 24.07.2020 r. - sesja egzaminacyjna
  • 01.09 - 13.09.2020 r. -  sesja poprawkowa

Blok III

  • 31.08 – 13.09.2020 r. - okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i wykłady niekończące się egzaminem)
  • 14.09 – 16.09.2020 r. - sesja egzaminacyjna
  • 17.09 - 21.09.2020 r. - sesja poprawkowa

Zasady wypełniania protokołów na WNB znajdują się tutaj.