Rekrutacja 2021/22 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

 WYNIKI REKRUTACJI 

Lista kandydatów przyjętych: pobierz
Lista kandydatów przyjętych poza limitem (doktorat wdrożeniowy; PORT; NCN): pobierz
Lista kandydatów nieprzyjętych: pobierz
Lista rankingowa: pobierz

Formularze:

  • projekt pracy doktorskiej
  • oświadczenie dyrektora instytutu/kierownika katedry/zakładu/pracowni
  • oświadczenie opiekuna naukowego
  • opinia opiekuna naukowego

znajdują się do pobrania na stronie UWr:  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-biologiczne/#dokumenty

Uchwały Senatu UWr:


 Informacje o Szkole Doktorskiej oraz akty prawne dostępne są na stronie: https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/szkola-doktorska


Kontakt:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Violetta Trzyna
tel. 71 375 63 68
e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

dr hab. Izabela Jędrzejowska
tel. 71 375 40 27
e-mail: izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl